ငါးၾကင္းေခါင္းကို ကိုင္ၾကည့္ျခင္း

lယခုအခါ၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားတြင္ ကန္႔ကြက္ျခင္းႏွင့္ ကန႔္ကြက္မဲေပးျခင္းဟူ၍ အယူအဆႏွစ္မ်ိဳး ေပၚထြက္လ်က္ရွိိေပသည္။ ထိုသို႔အျမင္ႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္ရာတြင္ အေၾကာင္းျပခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေနၾကပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္သည္လည္း ဤေနရာမွေန၍ ကၽြႏု္ပ္၏အေတြးအျမင္ကို တင္ျပခ်င္ပါသည္။ သို႔ ရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္သည္ ပညာရွင္၊ ဗဟုသုတျပည့္စံုသူ မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း “ေငြတမတ္ႏွင့္ငါးၾကင္း ေခါင္းတက္ကိုင္သည္ ” ဟူေသာ စကားဥပမာကိုပင္ ေခါင္းစဥ္ယူလိုက္ပါမည္။ တခုေျပာလိုသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္သည္ ေပၚပင္လိုက္၍ ဤစာကိုေရးသည္ဟု မထင္ေစလိုပါ။ စစ္အာဏာရွင္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္က မည္သို႔သေဘာထားသည္ဟု ေျပာလိုရင္းသာ အဓိကျဖစ္ပါသည္။
စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ သက္တမ္းတေလ်ာက္တြင္ အမ်ိဳးသားညီလာခံ၊ အေျခခံဥပေဒ ဟူေသာ စကားလံုးႏွစ္လံုးကို တြင္တြင္သံုး၍ ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္တကြ ကမၻာ့လူထုႀကီးကိုပါ လွည့္စားၿပီး အာဏာသက္တမ္းကို ဆြဲဆန္႔ထားခဲ့ၾကပါသည္။ ယခုလက္ရွိတြင္လည္း ထိုနည္းအတိုင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔၏ဦးတည္ခ်က္မွာ အာဏာစည္းစိမ္ဥစၥာကို မဆံုးရႈံးေရးပင္ျဖစ္သည္။ ခ်ီးက်ဴးစရာေကာင္းသည္မွာ ၎တို႔၏ဦးတည္ခ်က္ကို မည္သို႔ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္မဆို မယိမ္းယိုင္ေစျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ တြင္ ထိုအရည္အခ်င္းမ်ိဳး အားနည္းလ်က္ရွိသည္ဟု ရိုးသားစြာယူဆပါသည္။
ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြက မူႀကိဳကေလးမ်ားႏွင့္ ေရာင္စံုေဘာ္လံုးကို ဥပမာျပဳ၍ သတိေပးထားပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ ဒီမိုကေရစီ၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု စေသာစနစ္မ်ိဳးလိုခ်င္သည္။ လြယ္ကူစြာေျပာ ရလွ်င္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစလိုသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဦးတည္ခ်က္သည္ စစ္အာဏာရွင္ တို႔၏ လႈပ္ရွားမႈကိုလိုက္၍ ပီျပင္လာလိုက္၊ မႈန္၀ါးေနလိုက္ ျဖစ္ေနသည္ဟု ထင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ျပတ္ ျပတ္သားသား ျပဳလုပ္သင့္ၾကၿပီဟု ယူဆပါသည္။ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး၊ ႏိုင္ငံတ ကာဖိအားေပးမႈ၊ စသည္တို႔ကို လံုး၀ဂရုမစိုက္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ဆံုး အာဏာႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ ရတနာသံုးပါးကိုပင္ ေစာ္ကားျပစ္မွားဖို႔ရန္ ၀န္မေလးေၾကာင္း ထင္ထင္ရွားရွားျပခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ယခုလိုအခ်ိန္အခါတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဦးတည္ခ်က္ ျဖစ္ေျမာက္ေစေရးအတြက္ ရဲရင့္ျပတ္သားစြာ ျပဳမူသင့္ၾကပါၿပီ။ ၎တို႔ခင္းေပးေနေသာလမ္းကို လွည့္စားမွန္းသိလ်က္ႏွင့္ ေမွ်ာ္ေတာ္ ေယာင္ျပဳလုပ္ေနရန္ မသင့္ေတာ္ေတာ့ေပ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အနီးကပ္ဆံုးရန္သူကိုရွာၿပီးတိုက္ၾက ဟူေသာရဲရဲေတာက္မိန္႔ခြန္းသည္ ယေန႔ထက္တိုင္ ေခတ္မီဆဲ အသံုး၀င္ဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္ဟုေျပာ လိုပါသည္။ ယခုအခါ၎တို႔အကြက္ေဖၚသည့္အတိုင္း တစ္သံတည္းထြက္ေနရာက ႏွစ္သံျဖစ္သြားပါၿပီ။ ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ ျပတ္ျပတ္သားသားဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ရန္ကိုသာ လက္ခံယံုၾကည္မိပါသည္။ တိုက္ပြဲပံု စံကိုသာ မိမိတို႔တတ္ႏို္င္သလို ေရြးခ်ယ္ရပါမည္။ သို႔ေသာ္အေပ်ာ့ဆြဲလမ္းစဥ္ကို မျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း အႀကံေပးတင္ျပအပ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ကၽြႏု္ပ္သည္ စစ္အာဏာရွင္ဟုသာ သံုးႏႈန္းသြားပါမည္။ စစ္အစိုးရဟုမေခၚပါ။ ၎တို႔ကို အစိုးရအျဖစ္ လံုး၀အသိအမွတ္မျပဳေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

0 comments:

 

©2009 ေမာင္က်ည္ေပြ႕ | Template Blue by TNB