စြဲၿမဲခိုင္မာ ျပည္သာယာ

ေနာက္ ၃ ရက္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို နာဂစ္မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ခံရျခင္း ၅ လ ျပည့္မည္ျဖစ္ သည္။ စျဖစ္ကာစက သတင္းေတြပလူပ်ံ၊ ႏႈိးေဆာ္ခ်က္ေတြ၊ အလႉခံေတြ၊ ၀မ္းနည္းျခင္းေတြ ေထာင္းလေမာင္းထခဲ့ၾကသည္။ ဘာမွမၾကာေသးသည့္ ယေန႔အခ်ိန္တြင္မေတာ့ ထိုကိစၥေတြ ကို အေရးတယူေျပာဆိုသူ၊ လႉဒါန္းသူအေရအတြက္၊ လႉဒါန္းမႈပမာဏ စသည္တို႔သည္ လြန္စြာ က်ဆင္းသြားေပေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံ လူထုေတြ၏အငတ္ေဘးကေတာ့ က်ဆင္းသြားျခင္းမရွိေပ။ ယခင္ကကဲ့သို႔ ငတ္ၿမဲတိုင္းငတ္ေနၾကဆဲပင္။


ဤသည္မွာ သိသာထင္ရွားေသာ ဥပမာပင္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ စြဲၿမဲစြာ ထိေရာက္ေအာင္လုပ္ႏိုင္မႈ၌ လြန္စြာအားနည္းေနၾကသည္ဟု ထင္မိ သည္။ စိတ္ဓါတ္ေရခ်ိန္ကို ၾကာရွည္တည္တံ့ေအာင္ မထိန္းထားႏိုင္ၾကေပ။ မည္သည့္အေရး ကိစၥမဆို ထိုသို႔ပင္ေကာက္ရိုးမီးပမာ ေခတၱအရွိန္ႏွင့္သာ ေဆာင္ရြက္သည္ကမ်ားေနေပသည္။ ကၽြႏု္ပ္၏မိတ္ေဆြတစ္ဦးက“ကိုယ့္နဲ႔တန္တဲ့အစိုးရကိုသာရလိမ့္မယ္” လို႔စာအုပ္တအုပ္ထဲတြင္ ဖတ္ဖူးေၾကာင္းေျပာလာသည့္အခါ ကၽြႏု္ပ္က လက္မခံခ်င္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ယခု အေနအထားထက္ပိုေကာင္းမြန္ေသာ အေျခအေနႏွင့္ထိုက္တန္ေၾကာင္း ရိုးရိုးသားသား ယံုၾကည္မိခဲ့သည္။ ယခုေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုပင္ သံသယ၀င္ေတြေ၀မိေနေတာ့သည္။


ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ပါလွ်င္ ယေန႔လူထုသည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို မႏွစ္သက္မႀကိဳက္သည့္ အျပင္ မုန္းတီးေနသည့္ဘက္သို႔ပင္ ေရာက္ေနေပသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုစနစ္ျပဳတ္က်သြားေအာင္ ဘာေတြလုပ္ခဲ့လဲ၊ ဘာေတြလုပ္ေနလဲ၊ ဘာဆက္လုပ္ဦးမလဲ ဟူ၍တြက္စစ္ၾကည့္လွ်င္ အေျဖ မွာ ေက်နပ္ဖြယ္နည္းေနေပလိမ့္မည္။ လက္ရွိ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ ေအာက္လူငယ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ေျပာပေလာက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းမ်ိဳးမရွိခဲ့ၾကေပ။ လုပ္ေဆာင္ခဲ့လွ်င္ လည္း ေခတၱခဏ အသြင္ေဆာင္ေနေပလိမ့္မည္။ ထိုအထဲတြင္ အခြင့္အေရးတခ်ိဳ႔အတြက္ ဓါတ္ပံုပါခ်င္ရံုသက္သက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူမ်ားလည္း ရွိခဲ့ေပမည္။


ထို႔အတူပင္ လက္ရွိ အသက္၄၀ ေက်ာ္ပုဂိၢဳလ္မ်ား အမ်ားစုသည္လည္း ဟိုယခင္က ကာလအနည္းငယ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုအခါ ေဘးထိုင္ေနသူမ်ား၊ စီးပြါးေရးဖက္ ဦးလွည့္သြားသူမ်ား၊ တႏွစ္တခါေလာက္ အထိမ္းအမွတ္သဖြယ္သာျပဳလုပ္ေနသူမ်ား အမ်ားစု ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ ထို႔ထက္ဆိုးသည္မွာ ဒီမိုကေရစီအေၾကာင္းျပ ရိုက္စားလုပ္ေနသည့္ လူတန္းစားမ်ား ရွိေနၿပီး၊ ေငြရဖို႔အတြက္ဆို ရဲေဘာ္အခ်င္းခ်င္းကိုပင္ ေရာင္းစားသည္အထိ ေအာက္တန္းက်သူမ်ား ေဖါင္းပြလာေနျခင္းျဖစ္သည္။


ထိုသို႔ေသာအေနအထားေတြေၾကာင့္လည္း ယခုကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚေနရျခင္းျဖစ္ေပ သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အဓိကအားနည္းခ်က္ျဖစ္ေသာ စဥ္ဆက္မျပတ္စြဲၿမဲမလုပ္ႏိုင္ျခင္းကိုသာ ျပင္ဆင္လိုက္လွ်င္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သို႔ လွ်င္ျမန္စြာေရာက္ရေပမည္။ ဤေနရာတြင္ အလ်ဥ္းသင့္၍ ကၽြႏ္ုပ္၏စိတ္ထဲတြင္ ယားက်ိက်ိျဖစ္ေနေသာအေၾကာင္းအရာကို အနည္းငယ္ ေရးသားလိုသည္။ အင္တာနက္သတင္းမ်ားထဲတြင္ ျမန္မာမ်ားဦးစီး၍လုပ္ကိုင္ေနေသာ အတိုက္အခံ သတင္းဌါနမ်ားရွိေနေပရာ စေန၊တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ ထိုဌါနမ်ားမွ သတင္း မတင္ပဲနားေနၾကသည္ကို ျမင္ေတြ႔ေနရသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ အလြန္ရွားေသာ သတင္းဌါနဟု သတ္မွတ္ရေပေတာ့မည္။ ကၽြႏ္ုပ္နားလည္ထားသည္မွာ သတင္းဌါန၊ေဆးရံု၊ရဲစခန္း၊ စသည္တို႔ သည္ပိတ္ရက္မရွိ၊ ယခုေတာ့…အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ ေနၿပီးမွ…။ အျပစ္တင္ျခင္းမဟုတ္ပါ၊ ထိုသတင္းဌါနတို႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ထိေရာက္မႈ မ်ားစြာရွိခဲ့သည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္ကိုယ္ေတြ႔ပင္၊ သို႔ေသာ္ဤတခ်က္မွာေတာ့ ျပင္ဆင္သင့္သည္ဟု ခံစားမိျခင္းသာျဖစ္သည္။


ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ရႈေထာင့္အျမင္မ်ိဳးစံု၊ အေတြးမ်ိဳးစံုျဖင့္ သန္ရာသန္ရာလုပ္ေဆာင္ေနၾကေပ သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အလြန္ပင္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိခဲ့ေပသည္။ ဥပမာ- စိန္စီေသာည ဗြီစီဒီျဖန္႔ခ်ိခဲ့ႏိုင္ျခင္းသည္ ျပည္သူထဲတြင္သာမက စစ္တပ္ထဲထိပါ ထိုးေဖါက္၀င္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳး စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔လည္း အထူးလိုအပ္ေနသည္ဟုထင္မိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စစ္တပ္ထဲတြင္သာမက ျပည္သူထဲတြင္လည္း စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ မ်က္စိနားပိတ္ထားျခင္းကို မ်ားစြာခံေနရရာ ေနာက္ထပ္လႈပ္ရွားမႈအေနျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ျပသည့္ ဗြီစီဒီမ်ိဳးထပ္မံ၍ ျဖန္႔ခ်ိသင့္ေပသည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ထိုင္းကဲ့သို႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စစ္တပ္ စစ္တပ္ခ်င္း၊ ျပည္သူ ျပည္သူခ်င္း စား၀တ္ေနေရး လူေနမႈအဆင့္အတန္း ရပိုင္ခြင့္စသည္တို႔ ႏႈိင္းယွဥ္ျပထားခ်က္မ်ားကို ရိုက္ကူးျဖန္႔ခ်ိသင့္ေပသည္။


ျပည္တြင္းမွ ဆရာေတာ္ႀကီးတပါးႏွင့္ဖူးေတြ႕ခဲ့ရရာတြင္ မိန္႔ၾကားသြားသည္မွာ “ငါက ငါ့ေက်ာင္းနဲ႔ င့ါစာသင္တိုက္ကို ႀကီးက်ယ္လွၿပီ၊ ဟုတ္လွၿပီလို႔ထင္ထားတာ၊ ခ်ဴလာေလာင္ကြန္ ထဲေရာက္သြားေတာ့မွ ကိုယ့္ေက်ာင္းဟာ သူ႔အိမ္သာေလာက္အဆင့္ပဲရွိတာပါလား”လို႔ မိန္႔ၾကားသြားခဲ့ပါေတာ့သည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေျပာလိုသည္မွာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏အေျခအေနကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေစလိုလွ်င္ မိမိတို႔ကိုယ္တုိင္က မိမိတို႔ယံုၾကည္သလို စြဲကိုင္ထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း အေပ်ာ္တမ္းသေဘာမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ကိုင္သြားသင့္ပါ ေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလိုက္ပါသည္။


အထူးမွတ္ခ်က္။ ။ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ားအတြက္ ရည္စူးေရးသားပါသည္။ တိုက္ဆိုင္မႈရွိလွ်င္ ႀကိဳက္သလိုထင္ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ စိတ္ဆိုးမွာကို မေၾကာက္ပါ၊ ဇာတ္ေမ်ာျဖစ္ေနျခင္းကိုသာ စိတ္ပ်က္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူမုန္းခံရလွ်င္ လည္း နည္းတဲ့ကုသိုလ္မဟုတ္ဟု ယူဆ၍ ေရးသားလိုက္ပါေၾကာင္း”

ဆက္ဖတ္ရန္က်န္ေသးသည္...

အာဏာ..ရွင္

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ျမန္မာလူမ်ိဳးဟူ၍ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းရာေထာင္ခ်ီေနၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ အာဏာရွင္စနစ္သည္လည္း ႏိုင္ငံစေပၚစဥ္ကပင္ ယေန႔ထိတိုင္ေအာင္ ဒြန္တြဲပါလာ ခဲ့ေပသည္။ ကမၻာေပၚရွိႏိုင္ငံမ်ားသည္လည္း အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ပင္ စတင္ျဖစ္ထြန္းလာခဲ့ ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္တြင္ အမ်ားစုမွာ ထိုအာဏာရွင္စနစ္ကိုစြန္႔၍ အမ်ားသေဘာတူ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ၊ လူအမ်ား၏ဆႏၵကိုအေလးထားေသာ စနစ္သစ္ကို မိမိတို႔ႏိုင္ငံအလိုက္ ေလ်ာ္ညီစြာက်င့္သံုးေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္လည္း အမ်ားသေဘာတူအုပ္ခ်ဳပ္ ေသာႏိုင္ငံမ်ားသည္ အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာႏိုင္ငံမ်ားထက္ လူမႈေရး၊စီးပြါးေရး စသည္တို႔၌ အဖက္ဖက္က သာလြန္တိုးတက္ေနၾကသည္ကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ၾကေပသည္။


ျမန္မာတို႔၏ယဥ္ေက်းမႈတြင္ အာဏာရွင္စနစ္ကို အေျခခံေသာ အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ား တို႔သည္ အေတာ္ပင္အေျခခိုင္ေနၾကၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္လည္း ထိုယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ပင္ ႀကီးျပင္း လာခဲ့ရေပသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မိဘစကားကိုနားေထာင္ရမည္၊ သားသမီးသည္ မိဘကို ျပန္လွန္ေဆြးေႏြးခြင့္မရွိ၊ ငါကေမြးထားတာ ငါခိုင္းသလိုလုပ္ စသည္ျဖင့္ အိမ္တြင္းအာဏာရွင္ စနစ္ကို ငယ္စဥ္ကပင္ရိုက္သြင္းခံရသည္။ အက်ိဳးအေၾကာင္းျပဆံုးမျခင္းမ်ိဳး နည္းပါးသည္ကို အမ်ားအားျဖင့္ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သည္။ ထိုမွတဆင့္ ေက်ာင္းေနစဥ္အရြယ္တြင္လည္း ဆရာမ်ား၏ သင္ၾကားမႈကို ၏သည္မလြဲ ျပန္ေျဖႏိုင္မွ အမွတ္ျပည့္ရသည္။ မိမိ၏တီထြင္ ထိုးထြင္းဥာဏ္ျဖင့္ ဘာမွမလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ကန္႔သတ္ထားေပေတာ့သည္။


ထိတ္လန္႔ဖြယ္အေကာင္းဆံုးမွာ ဗုဒၶဘာသာကိုခုတံုးလုပ္၍ အာဏာရွင္ယဥ္ေက်းမႈကို ဘုရားေဟာသေယာင္ေယာင္ လုပ္ထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ မိဘ၊ဆရာကို ဘုရားႏွင့္ တဂိုဏ္းတည္းထားျခင္းမွာ ဘုရားေဟာမဟုတ္ေပ။ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ မိဘစကားနား ေထာင္ခဲ့လွ်င္ ဘုရားပင္ျဖစ္ဦးမည္မဟုတ္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေဟာၾကားခဲ့ေသာ “ကာလာမသုတ္”ကို ဗုဒၶဘာသာခံယူသူတို႔မက်င့္သံုးၾကပဲ “ပထမအရြယ္ပညာရွာ၊ ဒုတိယအရြယ္စီးပြါးရွာ၊ တတိယအရြယ္ ဘာ၀နာရွာ” စသည့္ ဘယ္ကလာမွန္းလည္းမသိသည့္ အဆိုအမိန္႔ကို အဟုတ္ႀကီးထင္၍ တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ယံုၾကည္က်င့္သံုးေနသည္။


အထက္ပါအဆိုအမိန္႔သည္ နက္နဲစြာမေတြးလွ်င္ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္သည္ဟု ထင္ႏိုင္ဖြယ္ ရွိေပသည္။ သို႔ေသာ္တကယ္တမ္းတြင္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ မၿမဲျခင္း၊ သခၤါရတရားကို မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ ေကာင္းမြန္ျမင့္ျမတ္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္တို႔ကို ေနာက္ဆံုး အိုမင္းမစြမ္းသည့္အခ်ိန္မွ လုပ္ခိုင္းထားျခင္းျဖစ္ေနေတာ့သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားစြာတို႔သည္ သီလေစာင့္ထိန္းျခင္း၊ တရားနာျခင္း၊ ေကာင္းမႈျပဳျခင္း စသည္တို႔မွာ အသက္ႀကီးမွလုပ္ရသည့္အလုပ္၊ လူႀကီးမွလုပ္ရသည့္အလုပ္ဟု လြဲမွားစြာယံုၾကည္သြားျခင္း ျဖစ္ေစေတာ့သည္။ ဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္က ခုႏွစ္ႏွစ္အရြယ္ ကေလးမ်ားပင္ သီလ၊ ဘာ၀နာမ်ားလုပ္ခဲ့ၾကသည့္ အစဥ္အလာေကာင္းမ်ားကို ရိုက္ခ်ိဳးျပစ္လိုက္ျခင္းဟုပင္ ေခၚဆိုထိုက္ေပေတာ့သည္။


အလႉဒါနျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း ပစၥည္းဥစၥာတို႔ကို တြယ္တာတပ္မက္မႈနည္းရန္၊ မိမိစြန္႔လႊတ္မႈ ေၾကာင့္ ေလာကလူမ်ားခ်မ္းသာရန္ စသည့္ ေကာင္းျမတ္ေသာ၊ ဘုရားရွင္ႏွစ္သက္ေသာ လႉဒါန္းျခင္းမ်ိဳးထက္၊ တလွည္းစာေလာက္၀င္ရန္ တဆုပ္ေလာက္ေတာ့က်ဲလိုက္မည္၊ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ ခ်မ္းသာရန္အတြက္စြန္႔ထားမည္ စသည့္ေလာဘႏွင့္ယွဥ္ေသာ မိမိအတၱ အက်ိဳးစီးပြါးကို ဦးတည္ေသာ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံျခင္းမ်ိဳးပံုစံသာျဖစ္ေနေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိဘမဲ့ကေလးအတြက္၊ ဘိုးဘြားရိပ္သာအတြက္၊ ပညာေရးအတြက္၊ ေနာက္ဆံုးအမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးအတြက္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔အနစ္နာခံသူမ်ားေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ စသည္တို႔ထက္စာလွ်င္ ဘုရားတည္၊ရဟန္းခံ၊ေက်ာင္းေဆာက္ အလုပ္မ်ိဳးတြင္ ကိုယ္က်ိဳးၾကည့္ၿပီး ပကာသနအတြက္ လႉဒါန္းမႈမ်ားျပဳေနၾကေပေတာ့သည္။


ထိုသု႔ိေသာအေတြးအေခၚ၊ ယဥ္ေက်းမႈကို ဘုရားေဟာသေယာင္ျပဳလုပ္ထားသည္မွာ ရာစုႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္လာၿပီျဖစ္သည္။ ထိုအာဏာရွင္စနစ္ကို တြန္းလွန္မႈျပဳေနသည္ကေတာ့ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ပင္မျပည့္ေသးေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈမရေသးသည္မွာ စိတ္ဓါတ္က် ဖြယ္၊ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ ဟုမထင္သင့္ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ယခင္ကထက္ပို၍ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈျပဳသင့္ ေၾကာင္းသာျဖစ္သင့္ေပသည္။ အလွ်င္းသင့္၍ ဆရာေတာ္ႀကီးတစ္ပါးက ဤသို႔မိန္႔ၾကားခဲ့သည္ မွာ ကေနာင္မင္းသားႀကီးက အဂၤလိပ္စေသာဥေရာပသားတို႔ တိုးတက္ႀကီးပြါးျခင္းမွာ
၁။ သတၱိရွိျခင္း
၂။ ပညာရွိျခင္း
၃။ စည္းကမ္းရွိျခင္း

၄။ ဇြဲရွိျခင္း စသည့္အခ်က္ (၄) ခ်က္ႏွင့္ျပည့္စံုျခင္းေၾကာင့္ဟုယံုၾကည္ယူဆခဲ့သည္။
ျမန္မာတို႔သည္ အခ်က္(၄)ခ်က္အနက္ ၁၊၂ တို႔သာျပည့္စံုၿပီး ၃၊၄ တို႔တြင္ အားနည္းေသာ ေၾကာင့္ တိုးတက္ႀကီးပြါးျခင္း၌ ေနာက္က်ေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ခဲ့ေပသည္ဟု မွတ္သားခဲ့ရ ဖူးသည္။


ထို႔အျပင္လည္း မိဘကျဖစ္ေစ၊ အထက္လူႀကီးဆိုသူမ်ားကျဖစ္ေစ ေျပာဆိုျပဳမူခ်က္မ်ား မွားယြင္းေနသည္ကိုသိေသာ္လည္း၊ ျပန္လွန္ေဆြးေႏြးခြင့္မရွိျခင္း၊ မရဲျခင္း၊ အမ်ားမိုးခါးေရ ေသာက္ ဆိုေသာစကားကို ရင္၀ယ္ပိုက္ထားျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္လည္း အာဏာရွင္စနစ္ တည္ၿမဲေနေသးျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ထို႔အတူ ဤသည္တို႔ကား ငါတို႔အလုပ္မဟုတ္ ငါတို႔အရြယ္ သည္ ဤသည္တို႔ကိုေဆာင္ရြက္ရမည့္အရြယ္မဟုတ္ စသည္ျဖင့္ ေရွာင္လႊဲေနၾကျခင္းသည္ လည္း အေၾကာင္းတခုျဖစ္ေပေတာ့သည္။ အရာရာကို ကိုယ္က်ိဳးေရွ႕တန္းတင္၍ ဒါလုပ္လိုက္ရင္ ငါ့အတြက္ ဘာျပန္ရမလဲဟု တြက္ေနျခင္းသည္လည္း အေၾကာင္းတခုျဖစ္ ေနေတာ့သည္။


အထက္ပါတို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္၏ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားသာျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြမ်ားအေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ကြဲလြဲႏိုင္ပါေၾကာင္း………….

ဆက္ဖတ္ရန္က်န္ေသးသည္...

....ေၾကာက္....

ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားအေၾကာင္းကို တေစ့တေစာင္းေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ သရဲတေစၦ အလြန္ေၾကာက္တတ္သည့္အျပင္ သုမဂၤလ ဒုမဂၤလ အယူအဆမ်ားကို လြန္စြာ ယံုၾကည္စြဲလမ္းၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။ တခါတရံတြင္ ယံုၾကည္မႈမ်ားသည္ အစြန္း ေရာက္ျဖစ္ေနသည္။ ဥပမာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား ေလးပါး၊ ရွစ္ပါး အစရွိသျဖင့္ စံုဂဏန္းျဖစ္ ေနပါက အိမ္ထဲသို႔ မေပး၀င္ပဲ ေမာင္းထုတ္တတ္သည္။ ထို႔အျပင္ တကၠစီေမာင္းသူမ်ာက လည္း ဘုန္းႀကီးေလးပါးျဖစ္ေနပါက အငွါးမလိုက္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အသုဘ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ သပိတ္သြတ္၊ ပရိတ္ရြတ္ျခင္းကို ရဟန္းသံဃာ စံုဂဏန္းျဖင့္သာ ျပဳလုပ္ ရေသာေၾကာင့္ ရဟန္းသံဃာ စံုဂဏန္းသည္ နမိတ္မေကာင္းဟု စြဲၿမဲစြာ ယံုၾကည္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ သရဲတေစၦ စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပံုျပင္ဇာတ္လမ္း ရုပ္ရွင္ စသည္တို႔သည္လည္း ေပါမ်ားစြာရွိေနျခင္း၊ ခြင့္ျပဳထားျခင္းေၾကာင့္ မူရင္းဗုဒၶဘာသာ ဆံုးမသြန္ သင္မႈမ်ားေပ်ာက္ကြယ္ၿပီး ၀ိညာဥ္၊ လိပ္ျပာ စသည့္ ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္ေသာ အယူအဆမ်ား သည္ တကယ့္အမွန္တရားကဲ့သို႔ တိုးတက္မ်ားျပား ေနေပသည္။


ကၽြႏု္ပ္တို႔ ျမန္မာျပည္သားမ်ားမွာမူ ဤသရဲတေစၦဖက္တြင္ ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားေလာက္ အယူမသည္းၾကေပ။ သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေရးဟူသည္ကို တေစၦသရဲထက္ပင္ ေၾကာက္စရာေကာင္း သည္ဟု အမ်ားစုက ယံုၾကည္ေနၾကေတာ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္စပ္ရမည္ကို လြန္စြာေၾကာက္ရြံ႕ေနတတ္ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း.. ကၽြႏု္ပ္တို႔ ငယ္စဥ္အခါကပင္ ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ ရာဇ၀တ္မႈျဖစ္၍ လုပ္မိလွ်င္ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ အျပစ္ခံရသည္၊ ႏိုင္ငံေရးသမားဆိုသည္မွာ နယ္ခ်ဲ႕လက္ေ၀ခံသမားမ်ားျဖစ္၍ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ လုပ္စားေန ၾကသည္၊ ႏုိင္ငံေရးသမားတို႔မည္သည္ တဦးႏွင့္တဦး စားမာန္ခုတ္၍ စည္းလံုးမႈလည္း မရွိၾက ထို႔အျပင္ ျပည္သူတို႔ကို လက္ညႈိးထိုး ေရာင္းစားေနၾကသည္ စသည္ျဖင့္ ၀ါဒမႈိင္းတိုက္ ရိုက္သြင္းျခင္းကို ခံခဲ့ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။ ထိုသို႔ အေၾကာက္တရားမ်ားႀကီးထြားေနၾက ေသာေၾကာင့္ အမွန္တရားကိုလည္း မ်က္ကြယ္ျပဳရဲလာသည္၊ ဘာသာတရားကိုလည္း ျပစ္ပယ္ရဲလာသည္၊ အနာခံရတာကငါတို႔ ေကာင္းစားမွာကသူတို႔ ငါတို႔ကငတံုးေတြမဟုတ္ဟု ေတြးလာၾကသည္၊ ကိုယ္လုပ္မွကိုယ္စားရတာ ဒါေတြလုပ္ေနလို႔ဘယ္သူမွထမင္းလာမေကၽြး ဟူေသာ တိရိစၦာန္ကဲ့သို႔စဥ္းစားျခင္းမ်ား ေပၚထြန္းလာၾကေပေတာ့သည္။


ထိုသို႔ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကေသာ္လည္း ခိုးျခင္း၊လိမ္ျခင္း စသည့္ မေကာင္းမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ရန္ကား လံုး၀မေၾကာက္သည့္အျပင္ ဘုရားေဟာသကဲ့သို႔ တႏိုင္ငံလံုးက်င့္သံုးေနၾကေပသည္။ တံခါးေပါက္ေစာင့္မွအစ ထိပ္ဆံုးအထိ လာဘ္စားေနၾကသည္ မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အေျခခံဥပေဒကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေပေတာ့သည္။ ရံုးဌါန ေနရာတိုင္းတြင္ ပိုက္ဆံေပးမွ သာလွ်င္ကိစၥၿပီးသည္။ ေက်ာင္းဆရာျဖစ္ရန္လည္း ပိုက္ဆံေပးရသည္၊ စစ္ဗိုလ္လုပ္ရန္လည္း ပိုက္ဆံေပးရသည္၊ စာေရးလုပ္ရန္လည္း ပိုက္ဆံေပးရသည္။ ေနာက္ဆံုး ဘုန္းႀကီးဘြဲ႕အတြက္ လည္းပိုက္ဆံေပးရသည္။ ၀န္ထမ္းဆိုသည္မွာ ျပည္သူလူထု၏အေစခံျဖစ္သည္ ဟူေသာ မူလအဓိပၸါယ္ေပ်ာက္၍ ျပည္သူလူထုဆိုသည္မွာ ၀န္ထမ္းမ်ား၏အေစခံျဖစ္သည္ ဟု ေျပာင္းျပန္လွန္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ခံေနရသည္။ အေၾကာက္တရားကိုျဖစ္ေစရန္ မ်က္စိနားပိတ္ ၿခိမ္းေျခာက္၍ အေၾကာက္တရားျဖင့္ လူမ်ားကိုမပုန္ကန္ႏိုင္ရန္ ဖိႏွိပ္ထားျခင္းခံေနရေတာ့ သည္။


ကၽြႏု္ပ္၏ကိုယ္ေတြ႕အရ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ေနေသာ ေတာင္ေက်ာ္အလုပ္သမားမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးၾကည့္ရာတြင္ အမ်ားစုသည္ ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္ကို မပတ္သက္ခ်င္ၾကေပ။ အေၾကာက္တရား၏ေျခာက္လွန္႔မႈကို ႏိုင္ငံျခား ေနေသာ္လည္း ခံစားေနရဆဲျဖစ္ေနေတာ့သည္။ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာတို႔သည္ မွန္ကန္သည္၊ ယေန႔ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ဟု သင္လည္းယံုၾကည္ေနသည္ဆိုပါစို႔… ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘာဆက္လုပ္သင့္ သည္ဟု သင္ထင္ျမင္ယူဆပါသနည္း။ ထိုသို႔လုပ္ရန္ မည္မွ်ျပင္ဆင္ထားပါသနည္း။ မည္မွ်ျပဳလုပ္ၿပီးပါသနည္း။ မည္သည့္ အခ်ိန္အထိ ဆက္လုပ္သြားပါမည္နည္……


ဟုတ္ကဲ့.. ဘာရယ္ညာရယ္မဟုတ္ပါဘူး စဥ္းစားမိတာေလး ခ်ေရးၾကည့္တာပါ။ ကိုယ္ေမးတဲ့ေမးခြန္း ကိုယ့္ဟာကိုယ္ေျဖဖို႔ ေခါင္းစားေနရတုန္းပဲဗ်။ စာဖတ္သူမ်ားလည္း ေမာင္က်ည္ေပြ႕လို အခ်ိန္ရရင္ နဲနဲေလာက္ျဖစ္ျဖစ္ စားးးးးး ၾကည့္ပါခင္ဗ်ား……… း-)

ဆက္ဖတ္ရန္က်န္ေသးသည္...

အေရးေပၚအေျခအေန (၃)

အပိုင္း(၂) နဲ႔ အပိုင္း(၃) ၾကားထဲမွာ အဆက္ျပတ္သြားတာ ေတာ္ေတာ္ၾကာသြားပါတယ္။ စိတ္ထဲမွာ မေက်မလည္ျဖစ္ေနတာေတြကို ခ်ေရးလိုက္ခ်င္ေပမဲ့ ဘာေၾကာင့္မွန္းမသိ ေရးရတာ အဆင္မေျပ၊ ကိုယ့္စာကိုယ္ျပန္ဖတ္ၿပီး ဘ၀င္မက်ျဖစ္ေနတာနဲ႔ပဲ ေရးလိုက္ ျပန္ဖ်က္လိုက္ျဖစ္ေနပါေတာ့တယ္။ အခုဆိုရင္ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး တစ္ႏွစ္ျပည့္ပါေတာ့ မယ္။ စ စျဖစ္ျခင္း ေမာင္က်ည္ေပြ႕အပါအ၀င္ ျမန္မာျပည္သားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတို႔ဟာ ေတာက္တေခါက္ေခါက္နဲ႔ မတရားမႈကို တိုက္ဖ်က္ခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ အံုႂကြလာၿပီး စစ္ေခြးေတြကို ျပန္လည္တိုက္ခိုက္တြန္းလွန္လိုစိတ္ တဖြါးဖြါးေပၚခဲ့ၾကပါတယ္။


အင္တာနက္သတင္းမီဒီယာေတြ၊ ဘေလာ့စာမ်က္ႏွာေတြေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သားေတြဟာ အရင္ေခတ္ကထက္ အသိအၾကားေတြပိုတိုးတက္လာၿပီး ခံစားခ်က္ေတြကိုလည္း ဖြင့္ထုတ္တာေတြ ၊ေပါက္ကြဲတာေတြ၊ အျမင္ဖလွယ္တာေတြ တိုးတက္မ်ားျပားလာပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဘေလာ္ဂါေတြ တိုးတက္မ်ားျပားလာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ ေမာင္က်ည္ေပြ႕လည္း အပါအ၀င္ပါပဲ။ အဲဒီအခ်ိန္က စိတ္အားတက္ႂကြဖြယ္ ႀကံဳး၀ါးသံေတြဟာ အင္တာနက္ေပၚမွာ ေထာင္းလေမာင္းထေနခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္မ၀င္စားခဲ့တဲ့ ျပည္ပေရာက္ ပညာသင္ေတြ၊ အလုပ္သမားေတြ တညီတညြတ္ထဲ စစ္တပ္ကိုမုန္းတီးဆန္႔က်င္လိုမႈေတြ မ်ားျပားလာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါေတြျမင္ေတြ႕လိုက္ရေတာ့ ေမာင္က်ည္ေပြ႕လည္း ေတာ္ေတာ္ေလး စိတ္အားတက္ႂကြခဲ့ပါတယ္။


သို႔ေသာ္လည္း သို႔ေသာ္လည္းေပါ့ေလ…. ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ေရႊျမန္မာတို႔ထံုးစံအတိုင္း ေကာက္ရိုးမီးေတြလည္းၿငိမ္း၊ စုစည္းႏိုင္မႈေတြလဲကြဲၿပဲျဖစ္ခဲ့ရတယ္လို႔ ေမာင္က်ည္ေပြ႕ထင္ ပါတယ္။ အဲဒီအျပင္ကို စစ္ေခြးေတြကလည္း တိုက္ရိုက္တမ်ိဳး၊ သြယ္၀ိုက္တဖံုနဲ႔ ၀ါဒျဖန္႔လႈံ႕ ေဆာ္လာပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သူတို႔အသိုင္းအ၀ိုင္းကလူေတြကို ဘေလာ္ဂါေတြၾကားထဲ ၀င္ဆန္႔ေအာင္လုပ္ေစၿပီးမွ ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္ပ်က္ေအာင္ ေတြေ၀ေအာင္ ပူးသတ္နည္းေပါင္း စံုသံုးၿပီး လႈပ္ရွားေစခဲ့ပါေတာ့တယ္။


အခုခ်ိန္မွာေတာ့ ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္၀င္စားသူေတြ တေျဖးေျဖးေလ်ာ့နည္းလာၿပီလို႔ ေမာင္က်ည္ေပြ႕ထင္ပါတယ္။ ဘေလာ့ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို အကဲခတ္ၾကည့္လိုက္ရင္ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းေရးတဲ့သူထက္ ကဗ်ာလိုလို၊ စာလိုလို ဒါမွမဟုတ္ မာေၾကာင္းသာေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားမွာ အေနေခ်ာင္အစားေခ်ာင္ေၾကာင္း အစရွိတဲ့ ဘေလာ့ေတြသာ မ်ားေနတာကိုေတြ႕ ရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းေရးသူေတြကေတာ့ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ တေန႔တျခား ေလ်ာ့နည္းသြားတယ္လို႔ထင္ပါတယ္။


ကဗ်ာေတြ၊စာေတြေရးေနၾကတာကို အျပစ္တင္တဲ့သေဘာမ်ိဳးေျပာေနတာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္ႀကီးဟာ သမိုင္းတေလ်ာက္မွာ အဖက္ဖက္က အဆိုး၀ါးဆံုးအခ်ိန္ ျဖစ္ေနၿပီဆိုတာရယ္၊ ဒီလိုျဖစ္ေနတာကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပစ္ဖို႔ အားလံုးမွာတာ၀န္ရွိတယ္ဆိုတာ ကို ေမ့ေနၾကမွာစိုးလို႔ေျပာရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကဗ်ာေလးစာေလး နဲနဲပါးပါးေရးၿပီး ႏိုင္ငံေရးဆိုတာကို မစင္လိုသေဘာထားတဲ့ အေရးသားမ်ိဳးေတြ႕လာရတာကေတာ့ ေတာ္ေတာ္စိတ္ပ်က္ဖို႔ေကာင္းပါတယ္။ အခုဘေလာ့ေလာကမွာ နဲနဲေဟာ့ေနတဲ့ MBS ဆိုတာ ကို နဲနဲေျပာခ်င္ပါတယ္။ ၾကားရသေလာက္ကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔မပတ္သက္ရ လို႔ စည္းကမ္းထုတ္ထားတယ္ၾကားရပါတယ္။ တကယ္လို႔ အဲဒီအခ်က္သာ အမွန္တကယ္ဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္စိတ္ဓါတ္ေအာက္တန္းက်သူေတြလို႔ ေမာင္က်ည္ေပြ႕ကမွတ္ယူပါမယ္။


တကယ္ေတာ့ ဘေလာ္ဂါအမ်ားစုဟာ ျပည္ပမွာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ေရာက္ေနၾကတာျဖစ္ ပါတယ္။ ျပည္ပမွာရွိေနခ်ိန္၊ လြတ္လပ္မႈေတြရေနခ်ိန္မွာေတာင္ ႏိုင္ငံအတြက္ မစဥ္းစားခ်င္ဘူး မလုပ္ခ်င္ၾကဘူးဆိုရင္ လူမ်ိဳးနာပါတယ္။ စကားအသံုးအႏႈံးရင့္ေကာင္းရင့္ေနပါမယ္။ တကယ္က ဒီထက္ကိုပိုေျပာခ်င္ပါေသးတယ္။ ဒီေန႔ေခတ္အေျခအေနမွာ ျပတ္ျပတ္သားသား စဥ္းစား၊ ျပတ္ျပတ္သားသားလုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အခ်ိန္အခါျဖစ္ပါတယ္။ ျပတ္ျပတ္သားသား မလုပ္ႏိုင္ရင္ ပူးသတ္တာခံသြားရၿပီး အင္အားေတြဖရိုဖရဲထပ္ျဖစ္ပါဦးမယ္။


နအဖစစ္ေခြးေတြဟာ တျခားေနရာေတြမွာသာ မေတာ္မေကာင္းရင္ရွိမယ္၊ ေကာက္က်စ္တဲ့ ေနရာမွာေတာ့ ၿပိဳင္စံရွားပါပဲ။ ဘေလာ့ေလာကမွာလဲ သူ႕လူေတြနဲ႔ပူးသတ္၊ ေနာက္ဆံုး မိန္းကေလးေတြေမြးၿပီး သတင္းႏႈိက္၊ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ယုတ္မာခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးေလာကမွာ လည္း သူ႔လူေတြလႊတ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေနသူေတြထဲ၀င္ေရာက္၊ ၿပီးရင္ နာမည္ပ်က္ေအာင္ လုပ္နဲ႔ ေျခရႈပ္ၿပီး ျပည္သူေတြအျမင္မွားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သတိရွိရွိ၊ အသိရွိရွိနဲ႔ ရုန္းကန္တိုက္ခိုက္ၾကဖို႔ႏႈိးေဆာ္လိုက္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေမာင္က်ည္ေပြ႕ အမ်ားႀကီးေရးခ်င္ပါေသးတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ေျပာခ်င္တာေတြမ်ားၿပီး အစီစဥ္မက်ျဖစ္ေနပါ တယ္။ ေမာင္က်ည္ေပြ႕ေျပာခ်င္တာနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ၊ စာအေရးအသားလဲေကာင္းတဲ့ ဘေလာ့တခုကို ညႊန္းလိုက္ပါမယ္။ မိတ္ေဆြမ်ား မေရာက္ေသးရင္ သြားဖတ္ၾကည့္ပါ။ ယေန႔ေခတ္အေျခအေနနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ အေရးအသားပါ။ လိပ္စာကေတာ့ http//www.sooner-is-better.blogspot.com ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဖတ္ျဖစ္ေအာင္ဖတ္ဖို႔တိုက္တြန္းလိုက္ေၾကာင္းပါခင္ဗ်ား…

ဆက္ဖတ္ရန္က်န္ေသးသည္...

 

©2009 ေမာင္က်ည္ေပြ႕ | Template Blue by TNB