နိဒါန္း

ေမာင္က်ည္ေပြ႔ေနထိုင္ရာ မဟာခ်ိဳင္မည္ေသာ ဘန္ေကာက္အနီးရွိၿမိဳ႕ကေလးတြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသား ေတာင္ေက်ာ္အလုပ္သမားမ်ား ၂-၃သိန္းခန္႔ရွိသည္။ ၿမိဳ႕ကေလးကေသးငယ္ ေသာ္လည္း စက္ရံုအလုပ္ရံုေပါင္း ႀကီးႀကီးငယ္ငယ္ ရွစ္ေထာင္ခန္႔ရွိ၍ အမ်ားအားျဖင့္ ပင္လယ္အစားအစာစက္ရံုမ်ားျဖစ္ၿပီး အျခားေသာ သံထည္စက္ရံု၊ ပရိေဘာဂစက္ရံု၊ ဖိနပ္၊ အထည္ခ်ဳပ္ စေသာစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားလည္းရွိေပသည္။

ေျမပံုေပၚတြင္ စမြတ္စာခြန္ ခရိုင္ ဟုေခၚေသာထိုမဟာခ်ိဳင္ၿမိဳ႕ေလးမွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ႏိုင္ငံျခားထြက္ကုန္တန္ဖိုးဘတ္သန္း ေပါင္း သိန္းႏွင့္ခ်ီ၍ထုတ္လုပ္ေနသည္။ ထိုထုတ္ကုန္အမ်ားစုမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ေတာင္ေက်ာ္အလုပ္သမားတို႔၏ ေသြးေခၽြးမွထြက္ေပၚလာသည္ဟုဆိုလွ်င္ရ၏။

ထိုင္းႏိုင္ငံအႏွံ႔ ျမန္မာအလုပ္သမားသန္းဂဏန္းခန္႔ရွိရာတြင္ ေမာင္က်ည္ေပြ႔ေနထိုင္ရာ မဟာခ်ိဳင္ၿမိဳ႕ကေလးသည္ ျမန္မာအလုပ္သမားအမ်ားဆံုးေနရာကို ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေနာက္မွကပ္၍ ဒုတိယေနရာ၌ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ ဘန္ေကာက္ၿမဳိ႕သည္ ႀကီးမ်ားက်ယ္ ျပန္႔ၿပီး ေဒသခံထိုင္းလူမ်ိဳးကလည္းမ်ားသည့္အတြက္ ျမန္မာအလုပ္သမားတို႔သည္ မထင္ မရွားျဖစ္လ်က္ရွိသည္။

မဟာခ်ိဳင္ၿမိဳ႕ကေလးတြင္မူ ေဒသခံထိုင္းလူမ်ိဳးက သိန္းဂဏန္း အေရအတြက္မွ်သာရွိသည့္အျပင္ ၿမိဳ႕အက်ယ္အ၀န္းကလည္း ေသးငယ္ သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအလုပ္သမားမ်ားမွာ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ျဖစ္ေနသည္။ ခ်ိဳင္းနားေတာင္းမ်ားရွိေနသကဲ့သို႔ ဘားမားေတာင္းဟုဆိုရေလာက္ေအာင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးအ မ်ားစုေနထိုင္ေသာ ရပ္ကြက္ႀကီးမ်ားကို အပိုင္းလိုက္ျမင္ေတြ႔ႏိုင္သည္။

နာမည္ႀကီးသည့္ ရပ္ကြက္ႀကီးတခုမွာ တလတ္ကုန္႔(ပုစြန္ေစ်း) ျဖစ္ၿပီး ထိုေစ်း၀င္းႀကီးတြင္ လူဦးေရ ေျခာက္ ေထာင္မွရွစ္ေထာင္ခန္႔ရွိ၍ ၉၉.၅%မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေရႊမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ရပ္ကြက္ႀကီးမ်ိဳး မဟာခ်ိဳင္ၿမိဳ႕ကေလးတြင္ ဆယ္ရပ္ကြက္ထက္မနည္းရွိေနေပသည္။ ကမၻာအႏွံ႔ရွိ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ခ်ိဳင္းနားေတာင္းမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာလုပ္ကိုင္စား ေသာက္ခြင့္ရၾကေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘားမားေတာင္းမ်ားတြင္ကား ဘာမွလုပ္ပိုင္ခြင့္မရ ရွိေပ။

ထုိင္းအစိုးရက ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကို အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္အိမ္ေဖၚသာလုပ္ခြင့္ေပး ထားသည့္အတြက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ဆိုင္ဖြင့္ျခင္း၊ အေရာင္းအ ၀ယ္ျပဳျခင္းတို႔လုပ္ခြင့္မရွိျဖစ္ေနသည္။ ယုတ္အဆြဆံုး ကြမ္းယာဆိုင္ဖြင့္လွ်င္ပင္ ရဲဖမ္း၍ ေထာင္ခ်ၿပီးနယ္စပ္ျပန္ပို႔ခံရႏိုင္သည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ျမန္မာေစ်းဆိုင္မ်ားမရွိဘူးလားဟု ေမး ေသာ္ ရွိေပသည္ဟုေျဖရမည္။

ေနရာတိုင္းတြင္ထြက္ေပါက္ရွိသည္ဆိုသကဲ့သို႔ ဆက္ေၾကး ေပးလွ်င္ ေစ်းဆိုင္ဖြင့္၍ရေပသည္။ ထိုင္းရဲမ်ားသည္ ၎တို႔ဘုရင္ကိုလြန္စြာခ်စ္ျမတ္ႏိုး သျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရင္ပံုပါေသာဘတ္ေငြစကၠဴအရြက္ႀကီးမ်ားကို ထိုင္းရဲမ်ားအားေပး ေဆာင္ၿပီး ဥပေဒအထက္ကေနႏိုင္ေပသည္။ သူ႔အရပ္ႏွင့္သူ႔ဇာတ္ လိုက္ဖက္စြာရပ္တည္ ေနသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားကား လာဘ္ထိုးျခင္းအတတ္ကို ကၽြမ္းက်င္ေအာင္ ေလ့က်င့္ခဲ့ရသျဖင့္ ဤမွာဘက္တြင္ မပူေရးခ်မပူဟုဆိုႏိုင္ရေလာက္ေအာင္ ဆို႔တတ္ဖို႔ တတ္ေနသည္။ကၽြႏု္ပ္တို႔အလုပ္သမားမ်ားသည္ ထိုင္းဥပေဒအရ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကို တန္းတူရ ပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု မည္သို႔ပင္ျပဌာန္းထားေသာ္လည္း အလုပ္သမားအခြင့္အေရး လူ႔အခြင့္ အေရးတို႔တြင္ မ်ားစြာခ်ိဳးေဖါက္ခံေနၾကရသည္။ ေနရာတိုင္းတြင္ အႏွိမ္ခံဘ၀ျဖင့္ ေနေနၾက ရသည္။

သမိုင္းေၾကာင္းအရ ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားက ျမန္မာကို မုန္းတီးေနသည့္အခံကရွိၿပီးသား ျဖစ္သည့္အျပင္ ယခုအခါသူတို႔လက္ေအာက္ခံအလုပ္သမားျဖစ္ေနၾကရသျဖင့္ ေျမနိမ့္ရာ လွံစိုက္ျခင္းမွာ အထူးအဆန္းမဟုတ္သကဲ့သို႔ျဖစ္ေနသည္။ လက္ရွိအေနအထားအရလည္း ထိုင္းတို႔၏ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္ခံရျခင္းမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔အဖို႔ ငရဲကလာသူျပာပူမေၾကာက္ ဆိုသလိုလည္းျဖစ္ေန၍ ျမန္မာအလုပ္သမားတို႔အဖို႔ ၀င္လာမစဲတသဲသဲျဖစ္ေနသည္။

ဤၿမိဳ႕တြင္ ဆယ္စုႏွစ္တခုအၾကာေနထိုင္ခဲ့သည့္အေတြ႔အႀကံဳအရ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ျမန္မာျပည္ သားမ်ား အႏွိမ္ခံဘ၀ျဖင့္ တကူးတကလာေရာက္လုပ္ကိုင္ရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းမွာ ျမန္မာျပည္တြင္ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးျခင္းဆိုသည္ထက္ လုပ္စားကိုင္စားမျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဟု ရဲရဲႀကီးေျပာႏိုင္ေပသည္။ မဟာခ်ိဳင္တြင္လာေရာက္အလုပ္လုပ္သူအမ်ားစုသည္ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းမွ အမ်ားစုျဖစ္ၿပီး ၎တို႔သည္အမ်ားအားျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္လယ္၊ ယာ၊ ၿခံ စေသာ အလုပ္မ်ားကိုလုပ္ကိုင္ခဲ့သူခ်ည္းျဖစ္သည္။

ထို႔သို႔ကိုယ္ပိုင္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္း စသည္တို႔ကိုလုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ရရွိေသာ၀င္ေငြမွာ ရရစားစားျဖစ္ေနသည့္ အတြက္ ပိုပိုလွ်ံလွ်ံရွိရန္ ဤထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ရရွိရန္မလြယ္ကူေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္း၊ က်န္းမာေရးခံစား ပိုင္ခြင့္ အစရွိေသာ လူလူသူသူေနႏုိင္ရျခင္းကလည္း အေၾကာင္းတခ်က္ျဖစ္သည္။

ဥပမာ- အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္(ဘတ္) ရွိေသာအလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ က်န္းမာေရးမေကာင္း ပါက ေဆးကုသခြင့္ကို တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ၃၀ဘတ္(က်ပ္ေငြ၁၀၀၀) သာေပး၍ကုသမႈခံယူႏိုင္ သည္။ ေဆးကုသခြင့္ကို ထိုင္းႏိုင္ငံသားနည္းတူ ခံစားႏိုင္သည္။ အေပါက္ေစာင့္မွစ၍ ဆရာ၀န္အဆံုး မည္သည့္ေငြေၾကးမွေပးေဆာင္ရန္မလိုေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာအလုပ္သ မားမ်ားသည္ ကေလးေမြးျခင္းမွအစ ငွက္ဖ်ား၊တီဘီ အစရွိေသာေရာဂါမ်ားကို ေငြေၾကး ကုန္က်မႈမမ်ားပဲ အာနိသင္ျပည့္၀ေသာ ေဆး၀ါးမ်ားျဖင့္ ေကာင္းမြန္စြာကုသခံယူခဲ့ၾကရ သည္။

မြန္၊ကရင္၊တနသၤာရီေဒသမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား တဖြဲဖြဲ၀င္ေရာက္လာရျခင္း၏ ေနာက္ ထပ္အေၾကာင္းတစ္ခုမွာ အဆိုပါေဒသမ်ားရွိေက်းရြာမ်ားတြင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုႏွင့္ အရြယ္ မေရာက္ေသးေသာကေလးငယ္မ်ားသာ အမ်ားစုက်န္ရွိေနၿပီး ဆယ္ေက်ာ္သက္မွစ၍ လူငယ္လူလတ္ပိုင္းအမ်ားစုသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံထဲတြင္ အလုပ္လုပ္လာလုပ္ေနၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕လူငယ္မ်ားသည္ မိဘကအဆင္ေျပေငြေၾကးမရွားေသာ္လည္း အေပါင္း အေဖၚမ်ားရွိရာ စုေ၀းရာ ဤထိုင္းႏိုင္သို႔ စီးပြါးေရးထက္ အေပ်ာ္သေဘာမ်ိဳး လာေရာက္ ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အရြယ္ေရာက္လွ်င္ရွမ္းျပည္(ထိုင္း)သြား ဆိုသည္မွာ ယဥ္ေက်းမႈသ ဖြယ္၊ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းသဖြယ္ျဖစ္ေနၿပီး ထိုင္းကိုမွမေရာက္ဖူးလွ်င္ ေခတ္မမီသကဲ့့သို႔ လည္းျဖစ္ေနေပေတာ့သည္။

ေဖၚျပပါအေၾကာင္းအရာတို႔သည္အမွန္တကယ္ျဖစ္ပ်က္ေနေပသည္။ ကၽြႏု္ပ္ဤအေၾကာင္း ကိုေရးေနျခင္းမွာ အစပ်ိဳးေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ေဒၚစုဦးေဆာင္ေသာ အတိုက္အ ခံမ်ားက စီးပြါးေရးပိတ္ဆို႔သျဖင့္ တိုင္းျပည္နိမ့္က်ေနရေၾကာင္း တြင္တြင္၀ါဒျဖန္႔ေနမႈကို ေတြ႔ျမင္ေနရသျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္၏ အျမင္ရႈေထာင့္ ဘေလာ့တကာမွဖတ္မွတ္ခဲ့ေသာ အျမင္မ်ား ကိုေပါင္းစပ္ေရးရန္ စဥ္းစားမိသျဖင့္ အစပ်ိဳးေနျခင္းမွ်သာျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္အပိုင္းမ်ား တြင္ ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္တကြ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို ကၽြႏု္ပ္ျမင္သလို ထပ္မံေရးသြား ပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္၏မိတ္ေဆြမ်ား အေတြးတစ္စရလွ်င္ပင္ ေက်နပ္ပါေၾကာင္းပါခင္ဗ်ားးးးး

0 comments:

 

©2009 ေမာင္က်ည္ေပြ႕ | Template Blue by TNB