စြဲၿမဲခိုင္မာ ျပည္သာယာ

ေနာက္ ၃ ရက္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို နာဂစ္မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ခံရျခင္း ၅ လ ျပည့္မည္ျဖစ္ သည္။ စျဖစ္ကာစက သတင္းေတြပလူပ်ံ၊ ႏႈိးေဆာ္ခ်က္ေတြ၊ အလႉခံေတြ၊ ၀မ္းနည္းျခင္းေတြ ေထာင္းလေမာင္းထခဲ့ၾကသည္။ ဘာမွမၾကာေသးသည့္ ယေန႔အခ်ိန္တြင္မေတာ့ ထိုကိစၥေတြ ကို အေရးတယူေျပာဆိုသူ၊ လႉဒါန္းသူအေရအတြက္၊ လႉဒါန္းမႈပမာဏ စသည္တို႔သည္ လြန္စြာ က်ဆင္းသြားေပေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံ လူထုေတြ၏အငတ္ေဘးကေတာ့ က်ဆင္းသြားျခင္းမရွိေပ။ ယခင္ကကဲ့သို႔ ငတ္ၿမဲတိုင္းငတ္ေနၾကဆဲပင္။


ဤသည္မွာ သိသာထင္ရွားေသာ ဥပမာပင္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ စြဲၿမဲစြာ ထိေရာက္ေအာင္လုပ္ႏိုင္မႈ၌ လြန္စြာအားနည္းေနၾကသည္ဟု ထင္မိ သည္။ စိတ္ဓါတ္ေရခ်ိန္ကို ၾကာရွည္တည္တံ့ေအာင္ မထိန္းထားႏိုင္ၾကေပ။ မည္သည့္အေရး ကိစၥမဆို ထိုသို႔ပင္ေကာက္ရိုးမီးပမာ ေခတၱအရွိန္ႏွင့္သာ ေဆာင္ရြက္သည္ကမ်ားေနေပသည္။ ကၽြႏု္ပ္၏မိတ္ေဆြတစ္ဦးက“ကိုယ့္နဲ႔တန္တဲ့အစိုးရကိုသာရလိမ့္မယ္” လို႔စာအုပ္တအုပ္ထဲတြင္ ဖတ္ဖူးေၾကာင္းေျပာလာသည့္အခါ ကၽြႏု္ပ္က လက္မခံခ်င္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ယခု အေနအထားထက္ပိုေကာင္းမြန္ေသာ အေျခအေနႏွင့္ထိုက္တန္ေၾကာင္း ရိုးရိုးသားသား ယံုၾကည္မိခဲ့သည္။ ယခုေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုပင္ သံသယ၀င္ေတြေ၀မိေနေတာ့သည္။


ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ပါလွ်င္ ယေန႔လူထုသည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို မႏွစ္သက္မႀကိဳက္သည့္ အျပင္ မုန္းတီးေနသည့္ဘက္သို႔ပင္ ေရာက္ေနေပသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုစနစ္ျပဳတ္က်သြားေအာင္ ဘာေတြလုပ္ခဲ့လဲ၊ ဘာေတြလုပ္ေနလဲ၊ ဘာဆက္လုပ္ဦးမလဲ ဟူ၍တြက္စစ္ၾကည့္လွ်င္ အေျဖ မွာ ေက်နပ္ဖြယ္နည္းေနေပလိမ့္မည္။ လက္ရွိ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ ေအာက္လူငယ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ေျပာပေလာက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းမ်ိဳးမရွိခဲ့ၾကေပ။ လုပ္ေဆာင္ခဲ့လွ်င္ လည္း ေခတၱခဏ အသြင္ေဆာင္ေနေပလိမ့္မည္။ ထိုအထဲတြင္ အခြင့္အေရးတခ်ိဳ႔အတြက္ ဓါတ္ပံုပါခ်င္ရံုသက္သက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူမ်ားလည္း ရွိခဲ့ေပမည္။


ထို႔အတူပင္ လက္ရွိ အသက္၄၀ ေက်ာ္ပုဂိၢဳလ္မ်ား အမ်ားစုသည္လည္း ဟိုယခင္က ကာလအနည္းငယ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုအခါ ေဘးထိုင္ေနသူမ်ား၊ စီးပြါးေရးဖက္ ဦးလွည့္သြားသူမ်ား၊ တႏွစ္တခါေလာက္ အထိမ္းအမွတ္သဖြယ္သာျပဳလုပ္ေနသူမ်ား အမ်ားစု ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ ထို႔ထက္ဆိုးသည္မွာ ဒီမိုကေရစီအေၾကာင္းျပ ရိုက္စားလုပ္ေနသည့္ လူတန္းစားမ်ား ရွိေနၿပီး၊ ေငြရဖို႔အတြက္ဆို ရဲေဘာ္အခ်င္းခ်င္းကိုပင္ ေရာင္းစားသည္အထိ ေအာက္တန္းက်သူမ်ား ေဖါင္းပြလာေနျခင္းျဖစ္သည္။


ထိုသို႔ေသာအေနအထားေတြေၾကာင့္လည္း ယခုကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚေနရျခင္းျဖစ္ေပ သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အဓိကအားနည္းခ်က္ျဖစ္ေသာ စဥ္ဆက္မျပတ္စြဲၿမဲမလုပ္ႏိုင္ျခင္းကိုသာ ျပင္ဆင္လိုက္လွ်င္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သို႔ လွ်င္ျမန္စြာေရာက္ရေပမည္။ ဤေနရာတြင္ အလ်ဥ္းသင့္၍ ကၽြႏ္ုပ္၏စိတ္ထဲတြင္ ယားက်ိက်ိျဖစ္ေနေသာအေၾကာင္းအရာကို အနည္းငယ္ ေရးသားလိုသည္။ အင္တာနက္သတင္းမ်ားထဲတြင္ ျမန္မာမ်ားဦးစီး၍လုပ္ကိုင္ေနေသာ အတိုက္အခံ သတင္းဌါနမ်ားရွိေနေပရာ စေန၊တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ ထိုဌါနမ်ားမွ သတင္း မတင္ပဲနားေနၾကသည္ကို ျမင္ေတြ႔ေနရသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ အလြန္ရွားေသာ သတင္းဌါနဟု သတ္မွတ္ရေပေတာ့မည္။ ကၽြႏ္ုပ္နားလည္ထားသည္မွာ သတင္းဌါန၊ေဆးရံု၊ရဲစခန္း၊ စသည္တို႔ သည္ပိတ္ရက္မရွိ၊ ယခုေတာ့…အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ ေနၿပီးမွ…။ အျပစ္တင္ျခင္းမဟုတ္ပါ၊ ထိုသတင္းဌါနတို႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ထိေရာက္မႈ မ်ားစြာရွိခဲ့သည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္ကိုယ္ေတြ႔ပင္၊ သို႔ေသာ္ဤတခ်က္မွာေတာ့ ျပင္ဆင္သင့္သည္ဟု ခံစားမိျခင္းသာျဖစ္သည္။


ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ရႈေထာင့္အျမင္မ်ိဳးစံု၊ အေတြးမ်ိဳးစံုျဖင့္ သန္ရာသန္ရာလုပ္ေဆာင္ေနၾကေပ သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အလြန္ပင္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိခဲ့ေပသည္။ ဥပမာ- စိန္စီေသာည ဗြီစီဒီျဖန္႔ခ်ိခဲ့ႏိုင္ျခင္းသည္ ျပည္သူထဲတြင္သာမက စစ္တပ္ထဲထိပါ ထိုးေဖါက္၀င္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳး စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔လည္း အထူးလိုအပ္ေနသည္ဟုထင္မိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စစ္တပ္ထဲတြင္သာမက ျပည္သူထဲတြင္လည္း စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ မ်က္စိနားပိတ္ထားျခင္းကို မ်ားစြာခံေနရရာ ေနာက္ထပ္လႈပ္ရွားမႈအေနျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ျပသည့္ ဗြီစီဒီမ်ိဳးထပ္မံ၍ ျဖန္႔ခ်ိသင့္ေပသည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ထိုင္းကဲ့သို႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စစ္တပ္ စစ္တပ္ခ်င္း၊ ျပည္သူ ျပည္သူခ်င္း စား၀တ္ေနေရး လူေနမႈအဆင့္အတန္း ရပိုင္ခြင့္စသည္တို႔ ႏႈိင္းယွဥ္ျပထားခ်က္မ်ားကို ရိုက္ကူးျဖန္႔ခ်ိသင့္ေပသည္။


ျပည္တြင္းမွ ဆရာေတာ္ႀကီးတပါးႏွင့္ဖူးေတြ႕ခဲ့ရရာတြင္ မိန္႔ၾကားသြားသည္မွာ “ငါက ငါ့ေက်ာင္းနဲ႔ င့ါစာသင္တိုက္ကို ႀကီးက်ယ္လွၿပီ၊ ဟုတ္လွၿပီလို႔ထင္ထားတာ၊ ခ်ဴလာေလာင္ကြန္ ထဲေရာက္သြားေတာ့မွ ကိုယ့္ေက်ာင္းဟာ သူ႔အိမ္သာေလာက္အဆင့္ပဲရွိတာပါလား”လို႔ မိန္႔ၾကားသြားခဲ့ပါေတာ့သည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေျပာလိုသည္မွာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏အေျခအေနကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေစလိုလွ်င္ မိမိတို႔ကိုယ္တုိင္က မိမိတို႔ယံုၾကည္သလို စြဲကိုင္ထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း အေပ်ာ္တမ္းသေဘာမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ကိုင္သြားသင့္ပါ ေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလိုက္ပါသည္။


အထူးမွတ္ခ်က္။ ။ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ားအတြက္ ရည္စူးေရးသားပါသည္။ တိုက္ဆိုင္မႈရွိလွ်င္ ႀကိဳက္သလိုထင္ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ စိတ္ဆိုးမွာကို မေၾကာက္ပါ၊ ဇာတ္ေမ်ာျဖစ္ေနျခင္းကိုသာ စိတ္ပ်က္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူမုန္းခံရလွ်င္ လည္း နည္းတဲ့ကုသိုလ္မဟုတ္ဟု ယူဆ၍ ေရးသားလိုက္ပါေၾကာင္း”

7 comments:

ကလူသစ္ said...

အမွန္ေတြေရးရင္ေတာ႔ အနဲနဲ႔ အမ်ား အမုန္းခံရမွာပဲဗ်။ ဟိုတေလာကတင္ ဖတ္လိုက္ရေသးတယ္ ကိုမိုးသီးဇြန္က အစိုးသစ္ကိုဦးေဆာင္ရန္ အဆင္သင္႔ရွိေနေသးတယ္ ဆိုလားပဲ။ ကလူသစ္ေတာ႔ တိုင္နဲ႔ ေခါင္းနဲ႔သာ ပစ္ေဆာင္႔လိုက္ခ်င္ေတာ႔တာပဲ။ စိတ္ကူးဖဲေတြ သိတ္မ်ားေနလို႔ သိတ္စိတ္ကုန္ေနပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ကလိုေစးထူး said...

လူမုန္းခံရ႐ုံတင္မက အျပစ္ေတြပဲ ျမင္ေနသူလုိ႔လဲ အထင္ခံရႏိုင္ေသးတယ္။ :D နာဂစ္မုန္တုိင္း အေရးအတြက္ အလွဴေငြေတြ ေလ်ာ့ပါးတာက က်ေနာ့္ အထင္ေတာ့ ႏွစ္ခ်က္ ရိွႏိုင္ပါတယ္။ တခ်က္က လူေတြ နည္းနည္းေတာ့ (ေငြအားေရာ လူအားအရပါ) ပင္ပန္းလာတာ၊ ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ အေျခအေနဟာ စျဖစ္ခဲ့တုန္းကထက္စာရင္ တစုံတရာေတာ့ တည္ၿငိမ္မႈ ရေနေလာက္ၿပီလုိ႔ ထင္ၾကတာရယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ တျခားအခ်က္ေတြလဲ ရိွႏိုင္တာေပါ့။

Myo Win Zaw said...

အမွန္ေတြေရးတာၾကိဳဆိုပါတယ္ ေကာက္ရိုးမီးေတြလုပ္မယ့္ အစားထင္းမီးၾကီးနဲ႕ ျပင္းျပင္းတိုက္ဖို႕လိုေနၿပီဆိုတာ သတိေပးလို႕ေက်းဇူးပါဗ်ာ

Myo Win Zaw said...

ေျပာဖို႕က်န္ခဲ့လို႕ ဆရာၾကီးဦး၀င္းတင္လႊတ္လာေတာ့ NLD အားေကာင္းေအာင္လုပ္မယ့္သူျပန္လာၿပီ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီအတြက္တအားျဖစ္ေတာ့မယ္ သတင္းဌာနေတြ သတင္းဌာနေတြ ဦး၀င္းတင္လႊတ္တာ ၾကိဳဆိုပါတယ္ ၀မ္းသားပါတယ္
ဦး၀င္းတင္ေထာင္ထဲ မွာ ၁၉ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ေနခဲ့တုန္းက အျပင္မွာ ဘယ္သူမွ ဘာမွ မလုပ္ၾကတဲ့အတိုင္းဘဲ ဆိုလိုတာ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ မင္းေလာင္းေမွ်ာ္ေနတယ္ ရွင္းလင္းျပတ္သားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မွဳ စည္းလုံးမွဳမရွိရင္ ျပည္ပေရာက္ေနသူေတြ ျပည္တြင္း ကမင္းေလာင္းေမွ်ာ္အဆင့္ကကိုတက္မွာမဟုတ္ဘူး စည္းလုံးမွဳရွိတဲ့သူက စင္ေပၚကဘဲ နအဖၾကည့္ပါလား အခြင့္အေရးေတြေပၚထိုင္ ေ၀စားမွ်စားနဲ႕ စည္းလုံးေနတာ ဘယ္သူမွ ထိုင္ခုံလွဳပ္ဖို႕ မေျပာနဲ႕ အနားေတာင္ကပ္လို႕မရဘူး ဒီလိုမ်ိဳးစည္းလုံးမွဳ ၾကေတာ့ညီတယ္ မွန္တာေျပာမယ့္ ကိုယ့္အခြင့္အေရး အတြက္က်ေတာ့ ကိုက်ည္ေပြ႕ ..ေၾကာက္.. ဆိုတဲ့ ပိုစ့္ထဲကအတိုင္းဘဲ

mg kyi poae said...

စိတ္မကုန္ပါနဲ႔ဦးကလူသစ္ေရ.. ဒီလိုပဲအေရာင္စံုလူစံုေပါ့ခင္ဗ်ာ။ ကိုေစးထူးေရ.. ကၽြန္ေတာ္ က စဥ္ဆက္မျပတ္မလုပ္ႏိုင္ၾကတာကိုအားမရတာပါခင္ဗ်ာ။
ကြန္မန္႔အတြက္ေက်းဇူးပါကိုမ်ိဳးခင္ဗ်ာ..လူတိုင္းကိုယ္တတ္ႏိုင္တာကို လုပ္ၾကရင္ေတာ့ ေအာင္ပြဲရဖို႔မေ၀းဘူးေပါ့ခင္ဗ်

Anonymous said...

မဂၤလာပါ ကိုက်ည္ေပြ႔

မၾကာခဏ ဆိုသလို လာျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေနာ္က သူမ်ားဘေလာဂၤေတြကို ကိုယ့္ဘေလာဂၤမွ မသိမ္းထားေတာ့ စီေဘာက္မွ လိပ္စာေတြနဲ့ လာတယ္ေလ။
အင္း.. ဒီ စာပုဒ္ကို ဖတ္ျပီး ကြ်န္ေနာ္လဲပါတယ္ဗ်.. လို႔ ၀န္ခံပါရေစ။ နာဂစ္ စျဖစ္တုန္းက တမ်ဳိး.. အခု တမ်ဳိး.. ဟ ဟ.. ေလတယ္။ ဗမာ ျဖစ္ရတဲ့ ဒုကၡေတြေပါ့။ ဥာဥ္ေတြ..ဥာဥ္ေတြ..

ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ပါေစ...

ငါယံုၾကည္ရာ ငါ့ကမာၻ said...

ကိုက်ည္ေပြ႕ေရ
Blog ေလာကမွာ လူသစ္မို႕လို႕ သက္ႀကီး၀ါႀကီးမ်ားကို လွည္႕လည္ႏႈတ္ဆက္ရင္းနဲ႕ ကိုက်ည္ေပြ႕ဆီကိုလဲ အလည္ေရာက္လာပါတယ္။ အမွန္တရားေတြကို ေျပာမယ္ဆိုရင္ ေျပာသာေျပာပါ။ ကၽြန္မတို႕ရဲ႕ ဒီပါးစပ္ေတြကို စားဖို႕ပဲအသံုးခ်ရမယ္ဆိုရင္
“အ”ေနတာကမွေကာင္းဦးမယ္။ ကၽြန္မအခုေလာေလာဆယ္ စကၤာပူမွာေက်ာင္းတက္ ေနပါတယ္။ (ႀကြားတာမဟုတ္ပါ။) ျမန္မာႏိုင္ငံထက္သာတာက စား၀တ္ေနေရးမွာ ပိုအဆင္ေျပၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႕ မကြာတာက ေပးတာယူ၊ ေကၽြးတာစား၊ ျပန္မေျပာနဲ႕။ သူတို႕အတြက္ေဆာင္ပုဒ္ကေတာ့ ၀၀ေန၊ ေ၀းေ၀းေရွာင္
ျဖစ္မယ္ထင္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္အမွန္တရားကို ေျပာလို႕ရတာ ဒီ Blog ေပၚမွာပဲရိွေတာ့ ေျပာသာေျပာပါ။

 

©2009 ေမာင္က်ည္ေပြ႕ | Template Blue by TNB