....ေၾကာက္....

ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားအေၾကာင္းကို တေစ့တေစာင္းေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ သရဲတေစၦ အလြန္ေၾကာက္တတ္သည့္အျပင္ သုမဂၤလ ဒုမဂၤလ အယူအဆမ်ားကို လြန္စြာ ယံုၾကည္စြဲလမ္းၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။ တခါတရံတြင္ ယံုၾကည္မႈမ်ားသည္ အစြန္း ေရာက္ျဖစ္ေနသည္။ ဥပမာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား ေလးပါး၊ ရွစ္ပါး အစရွိသျဖင့္ စံုဂဏန္းျဖစ္ ေနပါက အိမ္ထဲသို႔ မေပး၀င္ပဲ ေမာင္းထုတ္တတ္သည္။ ထို႔အျပင္ တကၠစီေမာင္းသူမ်ာက လည္း ဘုန္းႀကီးေလးပါးျဖစ္ေနပါက အငွါးမလိုက္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အသုဘ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ သပိတ္သြတ္၊ ပရိတ္ရြတ္ျခင္းကို ရဟန္းသံဃာ စံုဂဏန္းျဖင့္သာ ျပဳလုပ္ ရေသာေၾကာင့္ ရဟန္းသံဃာ စံုဂဏန္းသည္ နမိတ္မေကာင္းဟု စြဲၿမဲစြာ ယံုၾကည္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ သရဲတေစၦ စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပံုျပင္ဇာတ္လမ္း ရုပ္ရွင္ စသည္တို႔သည္လည္း ေပါမ်ားစြာရွိေနျခင္း၊ ခြင့္ျပဳထားျခင္းေၾကာင့္ မူရင္းဗုဒၶဘာသာ ဆံုးမသြန္ သင္မႈမ်ားေပ်ာက္ကြယ္ၿပီး ၀ိညာဥ္၊ လိပ္ျပာ စသည့္ ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္ေသာ အယူအဆမ်ား သည္ တကယ့္အမွန္တရားကဲ့သို႔ တိုးတက္မ်ားျပား ေနေပသည္။


ကၽြႏု္ပ္တို႔ ျမန္မာျပည္သားမ်ားမွာမူ ဤသရဲတေစၦဖက္တြင္ ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားေလာက္ အယူမသည္းၾကေပ။ သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေရးဟူသည္ကို တေစၦသရဲထက္ပင္ ေၾကာက္စရာေကာင္း သည္ဟု အမ်ားစုက ယံုၾကည္ေနၾကေတာ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္စပ္ရမည္ကို လြန္စြာေၾကာက္ရြံ႕ေနတတ္ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း.. ကၽြႏု္ပ္တို႔ ငယ္စဥ္အခါကပင္ ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ ရာဇ၀တ္မႈျဖစ္၍ လုပ္မိလွ်င္ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ အျပစ္ခံရသည္၊ ႏိုင္ငံေရးသမားဆိုသည္မွာ နယ္ခ်ဲ႕လက္ေ၀ခံသမားမ်ားျဖစ္၍ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ လုပ္စားေန ၾကသည္၊ ႏုိင္ငံေရးသမားတို႔မည္သည္ တဦးႏွင့္တဦး စားမာန္ခုတ္၍ စည္းလံုးမႈလည္း မရွိၾက ထို႔အျပင္ ျပည္သူတို႔ကို လက္ညႈိးထိုး ေရာင္းစားေနၾကသည္ စသည္ျဖင့္ ၀ါဒမႈိင္းတိုက္ ရိုက္သြင္းျခင္းကို ခံခဲ့ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။ ထိုသို႔ အေၾကာက္တရားမ်ားႀကီးထြားေနၾက ေသာေၾကာင့္ အမွန္တရားကိုလည္း မ်က္ကြယ္ျပဳရဲလာသည္၊ ဘာသာတရားကိုလည္း ျပစ္ပယ္ရဲလာသည္၊ အနာခံရတာကငါတို႔ ေကာင္းစားမွာကသူတို႔ ငါတို႔ကငတံုးေတြမဟုတ္ဟု ေတြးလာၾကသည္၊ ကိုယ္လုပ္မွကိုယ္စားရတာ ဒါေတြလုပ္ေနလို႔ဘယ္သူမွထမင္းလာမေကၽြး ဟူေသာ တိရိစၦာန္ကဲ့သို႔စဥ္းစားျခင္းမ်ား ေပၚထြန္းလာၾကေပေတာ့သည္။


ထိုသို႔ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကေသာ္လည္း ခိုးျခင္း၊လိမ္ျခင္း စသည့္ မေကာင္းမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ရန္ကား လံုး၀မေၾကာက္သည့္အျပင္ ဘုရားေဟာသကဲ့သို႔ တႏိုင္ငံလံုးက်င့္သံုးေနၾကေပသည္။ တံခါးေပါက္ေစာင့္မွအစ ထိပ္ဆံုးအထိ လာဘ္စားေနၾကသည္ မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အေျခခံဥပေဒကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေပေတာ့သည္။ ရံုးဌါန ေနရာတိုင္းတြင္ ပိုက္ဆံေပးမွ သာလွ်င္ကိစၥၿပီးသည္။ ေက်ာင္းဆရာျဖစ္ရန္လည္း ပိုက္ဆံေပးရသည္၊ စစ္ဗိုလ္လုပ္ရန္လည္း ပိုက္ဆံေပးရသည္၊ စာေရးလုပ္ရန္လည္း ပိုက္ဆံေပးရသည္။ ေနာက္ဆံုး ဘုန္းႀကီးဘြဲ႕အတြက္ လည္းပိုက္ဆံေပးရသည္။ ၀န္ထမ္းဆိုသည္မွာ ျပည္သူလူထု၏အေစခံျဖစ္သည္ ဟူေသာ မူလအဓိပၸါယ္ေပ်ာက္၍ ျပည္သူလူထုဆိုသည္မွာ ၀န္ထမ္းမ်ား၏အေစခံျဖစ္သည္ ဟု ေျပာင္းျပန္လွန္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ခံေနရသည္။ အေၾကာက္တရားကိုျဖစ္ေစရန္ မ်က္စိနားပိတ္ ၿခိမ္းေျခာက္၍ အေၾကာက္တရားျဖင့္ လူမ်ားကိုမပုန္ကန္ႏိုင္ရန္ ဖိႏွိပ္ထားျခင္းခံေနရေတာ့ သည္။


ကၽြႏု္ပ္၏ကိုယ္ေတြ႕အရ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ေနေသာ ေတာင္ေက်ာ္အလုပ္သမားမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးၾကည့္ရာတြင္ အမ်ားစုသည္ ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္ကို မပတ္သက္ခ်င္ၾကေပ။ အေၾကာက္တရား၏ေျခာက္လွန္႔မႈကို ႏိုင္ငံျခား ေနေသာ္လည္း ခံစားေနရဆဲျဖစ္ေနေတာ့သည္။ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာတို႔သည္ မွန္ကန္သည္၊ ယေန႔ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ဟု သင္လည္းယံုၾကည္ေနသည္ဆိုပါစို႔… ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘာဆက္လုပ္သင့္ သည္ဟု သင္ထင္ျမင္ယူဆပါသနည္း။ ထိုသို႔လုပ္ရန္ မည္မွ်ျပင္ဆင္ထားပါသနည္း။ မည္မွ်ျပဳလုပ္ၿပီးပါသနည္း။ မည္သည့္ အခ်ိန္အထိ ဆက္လုပ္သြားပါမည္နည္……


ဟုတ္ကဲ့.. ဘာရယ္ညာရယ္မဟုတ္ပါဘူး စဥ္းစားမိတာေလး ခ်ေရးၾကည့္တာပါ။ ကိုယ္ေမးတဲ့ေမးခြန္း ကိုယ့္ဟာကိုယ္ေျဖဖို႔ ေခါင္းစားေနရတုန္းပဲဗ်။ စာဖတ္သူမ်ားလည္း ေမာင္က်ည္ေပြ႕လို အခ်ိန္ရရင္ နဲနဲေလာက္ျဖစ္ျဖစ္ စားးးးးး ၾကည့္ပါခင္ဗ်ား……… း-)

5 comments:

ကလူသစ္ said...

မၾကာမွီလာမည္ ေမွ်ာ္......

Myo Win Zaw said...

ဟုတ္တယ္ဗ်ာဒက္ထိဘဲ

Anonymous said...

မဂၤလာပါ ေမာင္က်ည္ေပြ႔
“ ေၾကာက္” ကို ဖတ္သြားပါတယ္။ ဗုဒၶ၀ါဒ မေရာက္ခင္က ဟိႏၵဴ၀ါဒ က်င့္သုံးခဲ့ဟန္ရွိလို့ ျဖစ္မယ္။ ေရာသမွ ေနတာပဲ ေဂါတမျမတ္ဘုရားက ဒါေတြ ပယ္တယ္ေလ။ ေနာက္ျပီး ထိုင္းမွာ လာလုပ္စားတဲ့လူေတြကလဲ စိတ္၀င္မစားလို့မဟုတ္ပါဘူး ေၾကာက္တာကိုး၊ ဒါမ်ဳိးလုပ္ရင္ ေဆြခုႏွစ္ဆက္ မ်ဳိးျပဳတ္သြားမယ္လို့ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ဖိႏွိပ္ထားေတာ့လဲ အားမတန္ မာန္ေလွ်ာ့ရတဲ့ သေဘာတခုပဲလို့ ျမင္တယ္ေလ။ ေသခ်ာတာတခုက တစ္ခုခုေတာ့ မွားေနတယ္လို့ သူတို့လဲ သိမွာပါ။
ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ပါေစ

mg kyi poae said...

ကလူသစ္ေရ ေမွ်ာ္ေနတာကေတာ့ အၿမဲတမ္းပဲဗ်၊ ကိုမ်ိဳး၀င္း အျမင္ခ်င္းတူတာေပါ့ေလ၊ ကိုလူလခင္ဗ်ား .... ေၾကာက္တာကို လက္ခံပါတယ္၊ မဟုတ္မမွန္တာကိုလည္း သိေနၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္ဘာမွမလုပ္ျခင္ၾကတာ၊ လုပ္ဖို႔မႀကိဳးစားၾကတာကိုေတာ့ အားမလိုအားမရျဖစ္မိျခင္းပါခင္ဗ်ာ။ ေၾကာက္တယ္ဆိုတာ သူေရာကိုယ္ေရာေၾကာက္ၾကတာပဲခင္ဗ်။ သူတို႔ကေတာ့ သူတို႔အတြက္ နည္းမ်ိဳးစံုသံုးေနၾကခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့.....

nothing said...

လာအားေပးသြားပါတယ္ကိုက်ည္ေပြ႔၊ကိုက်ည္ေပြ႔ေျပာသလိုက်
ေနာ္တို့လိုထိုင္းနိုင္ငံေရာက္ေတာင္ေက်ာ္သမားေတြအားလံုးမ
ေျကာက္တတ္ၾကပါဘူး၊အျခားမပတ္သက္ခ်င္သူေတြကလည္း
ေျကာက္လို႔ခ်ည္းပဲေတာ့မဟုတ္ပါဘူး၊သူတို႔မွာဘာႏိုင္ငံေရး
အသိမွကိုမရွိၾကတာပါ၊ဒီႏိုင္ငံမွာျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္း
ေတြအမ်ားၾကီးရွိပါတယ္၊အဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔လည္းဘယ္
တုန္းကမွဒီလူေတြကိုႏိုင္ငံေရးစည္းရံုးမႈ႔ေတြလုပ္ဖို႔ဘယ္တုန္း
ကမွမစဥ္းစားခဲ့တာလည္းအားနဲခ်က္တခုေပါ့ဗ်ာ။

 

©2009 ေမာင္က်ည္ေပြ႕ | Template Blue by TNB