ထြက္ေပါက္

ကမၻာ့ႏွင့္အ၀ွမ္းတြင္ စီးပြါးေရးက်ဆင္းေနေသာေၾကာင့္ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားစြာတို႔ ဆက္ လက္မလည္ပတ္ႏိုင္ပဲ ပိတ္ေနၾကရသည္။ ျပည္ပတြင္ေရာက္ရွိအလုပ္လုပ္ေနၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားစြာတို႔လည္း စီးပြါးေရးဂယက္ရိုက္ျခင္းကို အနည္းႏွင့္အမ်ား ခံၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

ျပည္ပတြင္ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ျမန္မာျပည္သားအရည္အတြက္ မည္မွ်ရွိသည္ ဟုအတိအက်မသိႏိုင္ေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လာလုပ္ေနေသာျမန္မာျပည္သား မ်ားမွာ တစ္သန္းႏွင့္အထက္ခန္႔ရွိႏုိင္သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္ထင္သည္။

ထိုအလုပ္သမားတို႔၏ ၀င္ေငြသည္ ဘတ္ေလးေထာင္ဟု ပွ်မ္းမွ်ျခင္းခ်ၿပီး ထိုအထဲမွ ဘတ္ႏွစ္ေထာင္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ မိသားစုကို ျပန္လည္ေထာက္ပံ့သည္ဟု တြက္ၾကည့္လွ်င္ တစ္လတြင္ ဘတ္သန္းေပါင္းႏွစ္ေထာင္(ေဒၚလာသန္း၆၀ ၀န္းက်င္) ျမန္မာျပည္ထဲကို စီးဆင္းေနသည္။

ထိုေငြမ်ားေၾကာင့္ ရွမ္း၊မြန္၊ကရင္၊တနသၤာရီတိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္တို႔ရွိ ျပည္သူမ်ား အသက္ရႉ ေပါက္ေခ်ာင္ၾကရသည္။ ထို၀င္ေငြမ်ားမရွိပါက ထိုေဒသရွိျပည္သူမ်ား အခက္အခဲမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ရဖြယ္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ထိုေငြမ်ားေၾကာင့္ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ ေရးကို ျပဳလုပ္ေနႏိုင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာကုန္သည္မ်ားလက္ထဲတြင္ရွိေသာ က်ပ္ေငြ မ်ားသည္ ထိုင္းတြင္ကုန္၀ယ္၍မရပါ။ က်ပ္ေငြကို ထိုင္းကလက္မခံ၊ ကုုန္၀ယ္ရန္ဘတ္ေငြ ကို အလုပ္သမားမ်ား ျပန္ပို႔ေသာဘတ္ေငြမွ လဲလွယ္ရေပသည္။ အလုပ္သမားမ်ားျပန္ပို႔ လိုေသာ က်ပ္ေငြကို ထိုကုန္သည္မ်ားမွရရွိေနသျဖင့္ ကိုင္းကၽြန္းမွီ၊ကၽြန္းကိုင္းမွီ ျဖစ္ေနေပ သည္။ထိုအခ်က္သည္ ရွမ္း၊မြန္၊ကရင္၊တနသၤာရီတိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္တို႔ရွိ ျပည္သူမ်ား၏ စား၀တ္ ေနေရးကို မ်ားစြာအေထာက္ကူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုေဒသတြင္ ဆူပူမႈမျဖစ္ေအာင္ ေထာက္ပ့ံေပးေနသည္။

ယခုစီးပြါးပ်က္ကပ္ျဖစ္လာေသာအခါတြင္ အျခားႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာႏိုင္ ငံသားမ်ားထက္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာမ်ားက ပို၍အထိနာဖြယ္ရွိေပမည္။ မူလအေျခေန အရ အျခားႏိုင္ငံရွိျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားသည္ ထိုင္းေရာက္ျမန္မာမ်ားထက္ လစာ၀င္ေငြ ခ်င္း မယွဥ္သာေအာင္ကြာျခားေနၿပီးျဖစ္၍ ခုသာခံသာျဖစ္ႏိုင္ေနေသးသည္။ ထုိင္းရွိျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားမွာမူ တလႏွင့္တလ အလ်င္မီေအာင္ရုန္းကန္ေနရေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

လာမည့္ႏွစ္တြင္ထိုင္းႏိုင္ငံရွိစက္ရံုမ်ားစြာတို႔ ပိတ္ရဖြယ္ရွိေနသည္။ ထိုအထဲတြင္ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားစြာအလုပ္လုပ္ေနေသာ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္အထည္စက္ရံုမ်ား၊ လူသံုးကုန္ပစၥည္း စက္ရံုမ်ား ေသခ်ာေပါက္ပိတ္ရဖြယ္ရွိသျဖင့္ မည္သို႔ထြက္ေပါက္ရွာၾကဦးမည္မသိေပ။ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း မပိတ္ရသည့္တိုင္ မူလအေျခအေနေအာက္ ေလ်ာ့နည္းရဖြယ္ရွိသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ထိုင္းအလုပ္သမား ၈-၉သိန္းခန္႔ အလုပ္ျပဳတ္ဖြယ္ရွိေန၍ ထိုသူတို႔အလုပ္ရေစရန္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား စေတးခံရ ႏိုင္သျဖင့္ ေရွ႕ေရးတို႔ကား မေကာင္းႏိုင္။ လာမည့္ႏွစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အက်ပ္အတည္းေပါင္းမ်ားစြာက်ေရာက္ႏိုင္သည္။

ထိုအက်ပ္အတည္းကိုေျဖရွင္းရန္ ဥာဏ္ႀကီးရွင္ နအဖ တို႔ဘာလုပ္ေဆာင္မႈမွရွိမည္မဟုတ္။ အမွန္စင္စစ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မိမိတို႔ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ အခက္အခဲကိုေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကိုရွာၾကသည္။ ထိုသို႔ရွာရာတြင္ ျပႆနာကို တည့္တည့္ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္း သည့္နည္းလမ္းထက္ ျပႆနာကို ရင္မဆိုင္ပဲ အေ၀းေရွာင္ျခင္းနည္းလမ္းကိုသာ လုပ္ ေဆာင္၍ ျပည္ပသို႔ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုထြက္ၿပီး ေနေနၾကသျဖင့္ ျပႆနာကားေျပလည္ျခင္း မရွိပဲ တိုးတိုး၍သာမ်ားလာျခင္းျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ မိမိ၏ျပႆနာကို သူတပါးကလာ ၍ေျဖရွင္းေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနမႈ မ်ားေနသည္ဟုထင္မိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ အေထြေထြျပႆနာမ်ား၏ အရင္းခံသည္ ႏိုင္ငံေရးေၾကာင့္ သာျဖစ္သည္။ လူတိုင္းလည္း ၎အခ်က္ကို လက္ခံၾကသည္၊ သို႔ေသာ္ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းဖို႔ ရန္ကား ဟိုလူႏိုးႏိုး၊ ဒီလူႏိုးႏိုး၊ ယူအန္လိုလို၊ ယူအက္စ္လိုလိုႏွင့္ ေရွာင္လႊဲေနမႈ မ်ားေန သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဘာျပႆနာမွ မေျပလည္သည့္အျပင္ အဆိုး၀ါးဆံုးအေနအထားကိုပင္ ေရာက္ေနၾကရၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အျခားသူမ်ားကိုအားကိုးျခင္း၊ ေရွာင္ထြက္ေနျခင္းတို႔မျပဳလုပ္ပဲ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ တိက်ခိုင္ မာေသာ လမ္းစဥ္ခ်မွတ္ၿပီး ထိုလမ္းစဥ္ကိုေဖၚေဆာင္ရာတြင္လည္း ေကာက္ရိုးမီးလိုမလုပ္ ပဲ စြဲစြဲၿမဲၿမဲေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။ မွတ္ခ်က္။။

ဆရာႀကီးေလသံေပါက္ေနရင္ေတာ့ ခြင့္လႊတ္ပါ။ မိမိ၏ယံုၾကည္ယူဆ ထားသည့္အေၾကာင္းကို ေရးတတ္သလိုေရးလိုက္ျခင္းသာျဖစ္ပါေၾကာင္း

0 comments:

 

©2009 ေမာင္က်ည္ေပြ႕ | Template Blue by TNB