၈၈၈၈ သစၥာ

ဒီေန႔ဟာ ၈၈၈၈ ႏွစ္(၂၀) ျပည့္တဲ့ေန႔ ၊ က်ဆံုးသြားခဲ့ရတဲ့ သူရဲေကာင္းမ်ားစြာကို အေလးျပဳဦးညြတ္ပါသည္။ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံေနရင္း ေပးဆပ္ေနဆဲ အာဇာနည္သူရဲေကာင္းမ်ားကိုလည္းဦးညြတ္ပါသည္။ ဒီႏွစ္(၂၀) အတြင္းမွာ အမိႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို ေကာင္းမြန္တိုးတက္ေအာင္မလုပ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ေပးဆပ္သြားခဲ့/ဆဲ အာဇာနည္သူရဲေကာင္းမ်ားကို ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ ထို႔ထက္ပို၍ အမိျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္မြန္ျမတ္လွေသာ ႏိုင္ငံေရးဆိုသည့္စကားလံုးကို ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာစကားလံုးအျဖစ္ မွတ္ယူေနၾကေသာ အလႊာေပါင္းစံုမွ လူတန္းစားမ်ားအတြက္ အာဇာနည္သူရဲေကာင္းမ်ားကို မ်က္ႏွာပူမိပါသည္။ အႏွစ္(၂၀)အတြင္း ႏိုင္ငံေရးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ လုပ္စားေနၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အာဇာနည္သူရဲေကာင္းမ်ားကို ရွက္ရြံ႕မိပါ သည္။ ထို႔ထက္ပို၍ ျပည္သူကိုေက်းဇူးသစၥာေစာင့္သိပါမည္ဟု ေန႔စဥ္ပါးစပ္ကရြတ္ဆိုၿပီး ျပည္သူကို သစၥာေဖါက္၍ ေသခါနီး သက္ၾကားအို ျပည္ဖ်က္ကိုသာ အမႈေတာ္ထမ္းရြက္ေနေသာ တပ္မေတာ္သားအမည္ခံ ငို႔ဘသမားမ်ားအတြက္ အာဇာနည္သူရဲေကာင္းအေပါင္းကို ရွက္ရြံ႕၊အားနာ၊မ်က္ႏွာပူ ........မိပါသည္။
စစ္ကၽြန္ဘ၀သာမက ကမၻာ့ကၽြန္အျဖစ္သို႔က်ေရာက္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ရင္နင့္ေအာင္ခံစားရပါ သည္။ ထို႔ထက္ပို၍ ကမၻာ့ကၽြန္ျဖစ္ေနရျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ႀကိဳးစားခ်င္စိတ္ကင္းမဲ့ေနေသာ (အထူးသျဖင့္ ပညာတတ္လူလတ္တန္းစား) ထမင္း၀ရင္ေတာ္ပါၿပီဟု ခံယူေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား တိုးပြါး မ်ားျပားလာျခင္းအတြက္ ရင္နာမိပါသည္။ တေန႔တျခား ပ်က္စီးနိမ့္က်ေနေသာ အမိျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး၏ အျဖစ္ကို ေငးေမာရင္း ရင္နင့္၊ရင္နာ၊အခဲမေက်............ျဖစ္မိပါသည္။
အို....အာဇာနည္သူရဲေကာင္းအေပါင္းတို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္တကြ ကမၻာသူကမၻာသားအေပါင္းကပါ ေလးစားရ ေလာက္ေအာင္ သင္တို႔သည္ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားခဲ့/ဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ သင္တို႔သည္ လူသားတာ၀န္သာမက ႏိုင္ငံသားတာ၀န္ တို႔ကိုပါေက်ပြန္ခဲ့/ဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ သင္တို႔သည္ ႀကီးျမတ္လွ၊ျမင့္ျမတ္လွေသာ သမိုင္းေမာ္ကြန္းကို ေရးထိုးခဲ့/ဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ကား သင္တို႔ႏွင့္ဆန္႔က်င္စြာ ထမင္းတလုတ္ အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူကို သစၥာေဖါက္ေနၾကပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ကား သင္တို႔ႏွင့္ဆန္႔က်င္စြာ လူမ်ိဳးထက္ ေဆြမ်ိဳးကိုသာခ်စ္၍ မေျပာပေလာက္ေသာအခြင့္အေရးအတြက္ သစၥာတရားကိုမ်က္ကြယ္ျပဳေနၾက ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ကား သင္တို႔ႏွင့္ဆန္႔က်င္စြာ သမိုင္းေၾကာင္းကို ကိုယ္က်င့္တရားကင္မဲ့လ်က္ အရွက္မရွိေသာသူမ်ားအျဖစ္ေရးထိုးေနခဲ့/ဆဲ ျဖစ္ေနၾကပါသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာတို႔သည္ အမွန္တရားမ်ား၊ သစၥာတရားမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္(၂၀) အတြင္းေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။ ဤမွန္ကန္ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့္....... ........................................................................................................................................

1 Comentário:

Myo Win Zaw said...

ဤမွန္ကန္ေသာသစၥာေၾကာင့္ ........... ................... ..........................
လာဖတ္သြားတယ္

 

©2009 ေမာင္က်ည္ေပြ႕ | Template Blue by TNB